سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مهدوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

مدیریت گردشکار یک روش جدید برای مسائل قدیمی را وعده می دهد که عبارت است از بازبینی کنترل کردن پهنه کردن و پشتیبانی فرایندهای کسب و کار میباشد درمبحث مدیریت گردش کار ارایه صریح منطق فرایندهای کسب و کارروش جدیدی می باشد این مقاله درباره استفاده از شبکه پتری درمفهوم مدیریت گردش کار بحث می کند شبکه های پتری ابزاری برای مدل کردن و انالیز فرایندهاست که هم می تواندبه عنوان زبان طراحی برمشخصات گردش کارهای پیچیده استفاده شود و هم میتواند با استفاده ازتکنیک های قدرتمند تجزیه و تحلیل برای بازبینی درستی رویه های گردش کاری استفاده شود.