سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عالی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،
ترانه عنایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ،ایران

چکیده:

قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو، حل مسایل و مشکلات، ایجاد هسته های رقابت و بنیان نهادن موقعیتهای جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده است. در برنامه چهارم توسعه کشور، عصر دانایی به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی معرفی شده است. در نظامهای توسعه مبتنی بر دانش،مدیریت دانش ١مولفه ای کلیدی در راهبرد توسعه ای تلقی می شود. به جهت ناهماهنگی بین مراکز علمی، تحقیقاتی، صاحبان فن واندیشه و نیز فقدان راهبرد مشخص و مدون، لازم است الگوی بومی مدیریت دانش مناسب با سازمان مورد نظر ایجاد گردد، چرا که نگاه به دانش در تمام سازمانها یکسان نیست.از آنجا که دانش به عنوان راهبردی ترین منبع سازمان مطرح می باشد. سازمانها با این سوال اساسی مواجه می باشند که چگونه می توانند دانش سازمانی را به طور کارآمد و اثربخش مدیریت نمایند تا از مزایای آن جهت اهداف راهبردی سازمان بهره مند شوند. هدف این مقاله پیشنهاد مدل مدیریت دانش برای سازمانهای آموزشی است که در آن ضمنتوضیح و تعریف مدیریت دانش و عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش، به ارائه راهکارهایی در زمینه پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی می پردازد