سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ریحانه کاتوزیان –
محمدرضا کاتوزیان –

چکیده:

درک درست ازطبقه بندی دانش گام مهمی درجهت مدیریت دانش است مدیریت دانش با ایجادوتوسعه دارایی های دانش یک سازمان با نگرش فرارفتن از اهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعالیت های است که با شناسایی تشریک و ایجاد دانش مرتبط هستند سازمان یادگیرنده اطلاعات موجود درمحیط را بررسی کرده خود اطلاعاتی را تولید کرده و افراد به تسهیم و انتقال دانش درمیان گروه های کاری ترغیب می نماید پارادایم مدیریت طی مراحل گوناگونی تکامل یافته است درهمه این مراحل ساختارسازمانی درکانون توجه قرار داشته است از انجا که ساختارسازمانی چارچوب تصمیمات و فرایندهای سازمانی را تشکیل میدهد خود محرک اولیه تغییر نیز بوده است لذا دولت الکترونیک دولتی است که با بهره گیری از تمامی زیرساختهای استفاده ازابزارهای نوین الکترونیک به دنبال کوچک نمودن خود به همراه بیشینه کردن کارایی و اثربخشی خود است.