سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی فتح اله پورشوشتری – گروه برق- دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا عابدی – گروه برق- دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف صیفی کاویان – گروه برق- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت کاربرد مدارات دیجیتالی ابتدا باید از صحت عملکرد مدار اطمینان حاصل نمود، از آنجایی که بررسی صحت عملکرد اینگونه مدارات کاری پیچیده است، از آزمون کننده های درون مداری مختلفی استفاده می شود. در این مقاله، شرحی بر چگونگی پیاده سازی یک آزمون ک ننده ی درون مداری (BIST) از نوع BEST مدار مولد کد های FFT یک بعدی ارائه شده است. در این مقاله، پس از ارائه کلیاتی از چگونگی کار و نحوه ی عملکرد اینگونه مدارات، به توصیف و تشریح مدار مدنظر پرداخته شده است. به منظور پیاده سازی برنامه ی نوشته شده، از زبان توصیف سخت افزاری VHDL بهره گرفته شده است. برنامه ی یاد شده با توجه به بررسی های انجام شده در نرم افزار ISE شرکت Xilinx، قابلیت پیاده سازی بر روی FPGA نوع xa3s1500 بهره گرفته شده است. برنامه ی یاد شده با توجه به بررسی های انجام شده در نرم افزار ISE شرکت Xilinx ، قابلیت پیاده سازی بر روی FPGA نوع xa3s1500 و مدل های بالاتر را دارا می باشد. نتایج به دست آمده از بررسی برنامه ی نوشته شده، نشان دهنده ی تشخیص صحیحی درستی و یا خرابی مدار تحت آزمون است.