سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا طاوسی – پردیس چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی منصوری بیرجندی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی صفاری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد جابر خراسانی – پردیس چابهار، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله، ابتدا یک تشدیگر حلقوی مبتنی بر بلور فرتونی دوبعدی با شبکه مربعی، طراحی شده است. جنس میله های این ساختار، سیلیکون با ضریب شکست (فرمول در متن اصلی) و نوع عایق بستر، سیلیکا با ضریب شکست (فرمول در متن اصلی) انتخاب شده است. برای دستیابی به بیشترین عرض نوار فرکانیسی، نسبت پرشدگی r/a=0.22 بدست آمده است. با ایجاد دو موجبر نقص خطی در اطراف این تشدیدگر و انتخاب طول تزویج مناسب، مبدل آنالوگ به دیجیتال دوبیتی با چهار حالت منطقی مختلف ۱۰،۰۱،۰۰ و ۱۱ که شرایط تبدیل دو بیتی را به وجود می آورد، در طول موج مرکزی ۱/۵۵µm طراحی شده است. ابعاد کلی ساختار پیشنهادی در حدود ۸/۶µmx8/6µm است. نمودار پاشندگی موجبر نقص خطی و مدهای تشدید گر حلقوی، با استفاده از روش بسط امواج تخت (PWE) و طیف توان های خروجی بوجود آورنده حالات منطقی مبدل، با روش تفاضل محدود در حوزه زمان (FDTD) محاسبه شده است.