سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – مربی گروه مهندسی فنوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور

چکیده:

معمولا اکثرمردم از تلفن همراه به عنوان وسیله ای برای ارتباط استفاده می کنند و استفاده از آن برای ارتباطات بعنوان اصلی ترین هدف و عادت درآمدهاست البته امروزه این فرهنگدر استفاده از تلفن های همراه فقط منحصر به ارتباطات تلفنی نمی شودو برخی فعالیت های روزمره مانند تراکنش های بانکی نیزدرسیستمهای تلفن همراه درحال تبدیل شدن به یک عادت روزانه یاماهانه می باشد از آنجا که مراقبت و بهداشت یکی از ارکان اصلی زندگی بشری است امید استکه بدون تغییر عادات گذشته مردم استفادهاز ارتباطات بی سیم جهت مراقبت از راه دور درسیستمهایتلفن همراه نیز به یک نیاز و ضرورت تبدیل گردد امروزه سیستمهای پزشکی از راه دور برای مراقبت از بیماری های گوناگون و بهداشت فردی روز به روز درحال گسترش می باشد از آنجا که امروز اکثر افراد دارای تلفن همراه می باشند این وسیله می تواند یک ابزاری مفید برای پزشکی از راه دور و یا پزشکی سیار مورد استفاده قرارگیرد. مادراین مقاله ضمن مقایسه سیستمهای مخابراتی که می توان از آنها برای پیاده سازی سیستمهای پزشکی از راه دور استفاده کرد با تکیه برسیستمهای مخابراتی مانند جی. اس.ام بدلیل گستردگی شبکه قابل پوشش وهمه گیر بودن آن و نیز هزینه کمتر آن نسبت به سایر سیستمها بمنظور تشخیص و اندازه گیری فشار خونوانجام فرآیندهای اورژانسی برای بیمارانی که به مراقبت و کمکهای اورژانسی نیاز دارند یک سیستم کنترل فشار خون از راه دور را پیشنهاد می کنیم.