سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح شهابی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،ایران
محمود عبدالله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،ایرا
عبدالرضا انصاری – دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،ایران

چکیده:

باتوجه به شرایط رقابتی در دنیای کنونی توجه شرکت ها به مباحث مربوط قیمت گذاری بیشتر شده است و سیستم هزینه یابی برمبنای هدف می تواند راهگشای مدیریت دراین عرصه باشد چرا که این سیستم با درنظر گرفتن نظرات مشتریان برای تولید امکان رقابت را برای شرکت فراهم می سازددراین مقاله سیستم هزینه یابی هدف و تکنیک های مهندسی ارزش مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد پس از بیان کلیات مطالبی راجع به منافع سیستم هزینه یابی برمبنای هدف منشا پیدایش هزینه یابی هدف درسطح محصول و تکنیکهای مهندسی ارزش ارایه شده است فرایند هزینه یابی هدف شامل سه بخش می باشد هزینه یابی اداره ی بازار هزینه یابی هدف درسطح محصول و هزینه یابی هدف درسطح جزئی درادامه به این می پردازیم که چگونه سیستم هزینه یابی برمبنای هدف درشناسایی سطحی از هزینه که منطقی ودست یافتنی باشد مدیریت را یاری می دهد.