سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی کمیجانی –
آرمین مکوندی –

چکیده:

امروزه سیستم جامع اطلاعاتی درکنار عواملی چون نیروی انسانی مواد اولیه سرمایه انرژی و ماشین آلات بعنوان یکی از عناصر تولید نقش مهمی را ایفا می کند و روزبروز براهمیت آن افزوده می شود لذا طراحی سیستمهای جامع اطلاعاتی بعنوان ابزاری برای تقویت سازمان به شدت مورد توجه قرارگرفته است سیستم اجرایی تولید سیستمی یکپارچه مشتکل از کاربر و ماشین برای ارایه اطلاعات درپشتیبانی از عملیات تولید ردیابی شناسایی قطعات مهم و .. مدیریت و تصمیم گیری درسازمان مورد استفاده قرار میگیرد این سیستم از یک سو داده های محیطی را جمع آوری و داده های تبادلات و عملیات سازمانی را ثبت می کند و سپس آنهارا با فیلترهای تعریف شده سازمان دهی و انتخاب کرده و بعنوان اطلاعات به مدیران روسا سرپرستان و … ارایه می نماید درسیستم اجرایی ساخت به اهدافی چون ردیابی خودرو و شناسایی قطعات خودرو ایجاد ارتباط بین خطوط فرعی پیش مونتاژ مناطق Picking Area و اصلی ثبت و نگهداری اطلاعات و تهیه گزارشات مناسب درشرکت پارس خودرو می پردازد دراین مقاله به چگونگی تحقق حصول اهداف اشاره شده پرداخته شده است.