سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک – دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
شمس الملوک علی ابادی – سازمان نقشه برداری کشور
مهرانگیز حسن خانی – سازمان نقشه برداری کشور
مریم صارمی – #NAME?

چکیده:

امروزه با رشد صنعت گردشگری و استقبال طیف وسیعی از نوجوانان از آن، همچنین علاقه والدین برای اعطای استقلال به ایشان نیازبه وجود سرویسهایی در این زمینه در شهر های الکترونیک هستیم. برخلاف بزرگسالان، نوجوانان علاقه بیشتری برای استفاده ازمحیطهای اینترنتی و همراه دارند. نکته قابل توجه دیگر تفاوتهای مهم سرویسهای گردشگری برای نوجوانان با بزرگسالان بخاطراقتضایات سنی و سطوح مختلف ایمنی اجتماعی و فرهنگی است. سرویس گردشگری مناسب نوجوانان (Teenager Tourism information Service)که در این پروژه به اختصار TeenTourS نامیده می شود، شامل سه قسمت مکان یابی محل استقرار، تعیین مراکز مناسب گردشگری و یافتن مسیر بهینه سفربرای دسترسی به مراکز گردشگری می باشد.در قسمت نخست براساس پارامترهایی عمومی مکا نیابی مانندنزدیکی به مرکز شهر،قیمت مناسب، دسترسی مناسب و یکسری پارامترهای اضافه مانند بالابردن ضریب امنیت اجتماعی منطقه، دور بودن از مراکز فسادمکان یابی (AHP) (برای کشورهای غیر اسلامی)، علایق نوجوان، و دیگرها محل استقرار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می گردد.در مرحله بعد از بین مکان های گردشگری شهر مورد نظر، با در نظر گرفتن پارامترهای مطلوب نوجوان و پارامترهای آسیب ساز برایمشخص می شوند.لازم به ذکر است که بهترین مکان (AHP) نوجوان مکانهای مناسب گردشگری با روش تحلیل سلسله مراتبیمانند GIS گردشگری با توجه به پارامترهای ذکر شده به روش مکان یابی بر اساس روشهای وزن دهی چند معیاره در محیط GISقابل انجام است. Fuzzy AHP وTOPSIS ،ELECTRE ،AHP ,SAW در سرویس TeenTourS بعد از الویت بندی مراکز گردشگری و وزن دهی پارامترهای مربوطه گراف کامل سفر تشکیل می گرددکه مراکز گردشگری به عنوان گره ها و مسیر های دسترسی به این مراکز یالهای این گراف می باشند. برای یافتن مسیر بهینه الگوریتم های گوناگونی وجود دارد که در این سرویس از تحلیل شبکه Multimodal و وزن دهی چندمعیاره استفاده می شود.موارد یاد شده برای آزمون در یک سیستم روی دادهای منطقه ۵ تهران پیاده سازی شده اند.