سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

انسیه آزماینده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ایران
محمدرضا فرحپور –

چکیده:

رشد روزافزون وابستگی کسب و کار به فناوری اطلاعات باعث شده است که شکست درپروژه های فناوری اطلاعات عواقب جبران ناپذیری از جمله ضرر در کسب و کار فقدان شهرت و اعتبار موقعیت رقابتی ضعیف گردد درچنین شرایطی سازمان های زیادی اقدام به پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به ارتباط بهتر میان کسب و کار و فناوری اطلاعات می کنند از طرف یپیاده سازی موثر حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چارچوب جامع نیاز دارد COBIT یک چارچوب کاربردی است و سازمان های زیادی از آن برای مدیریت و کنترل برفناوری اطلاعات خود استفاده می کنند دراین راستا در این مقاله چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات COBIT را که ساختارها فرایندها و مکانیزم هایی برای اخذ تصمیم فناوری اطلاعات درسازمان را معرفی می نماید شرح داده می شود.