سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا نوری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، پردیس بین الملل د
مهرگان مهدوی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیلان
امین نوری زاده – دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه ملی تکنولوژی مالزی UTM

چکیده:

اگر چه شرکت ها در تلاش برای تولید ارزش از فناوری اطلاعات IT)هستند، مدیران بطور روز افزونی آگاهند که رفتارها و تصمیمات مربوط به ITاید با اهداف عملکرد سازمانی همسو باشد و بسیاری از سازمان ها روزانه تحت تاثیر ارزش دریافت شده ازIT تصمیم گیری می کنند . حاکمیت فناوری اطلاعات فرآیندی است که در آن شرکت ها اقداماتIT را با اهداف عملکردی خود همسو می کنند و نسبت به این اقدامات و نتایج آنها پاسخگو هستند. برای پیاده سازی حاکمیتفناوری اطلاعات در سازمان مکانیزم های مختلفی وجود دارد. امروزه استانداردها و چارچوب های متعددی برای استقرار این نظام ها در سازمان توسط مراکز علمی و دانشگاهی معتبر ارائه گردیده اند. هدف از این مقاله تشریح مفهوم حاکمیت فناوری اطلاعات و لزوم استفاده از چارچوبVal ITاز میان استانداردها و چارچوب های موجود به خصوص در مقایسه باCOBITاست. بررسی نشان می دهد که استفاده از Val IT می تواند نقش مؤثری در تحقق هدف سازمان در بهینه سازی تحویل ارزش از طریق سرمایه گذاری هایIT با پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات داشته باشد.