سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک
ابوالقاسم اسدالله راعی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمدفتوحی – استادیار دانشگاه تفرش
بهزاد صالحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده:

الگوریتمهای تطابق استریو با انسدادهای به روش برش گراف درجستجوی مجموعه انتساب هایی که از پیکسلهای معادل دو تصویر تشکیل میشوند هستند پیکسلی که معادلی درتصویر دیگر نداشته باشد انسدادیافته تلقی می شود هزینه محاسباتی این الگوریتم متناسب با تعدادکاندیدهای جابجایی ماکنی است این الگوریتم ها تمام مقادیر جابجایی مکانی تصویر را به عنوان کاندیدی از جابجایی مکانی صحیح فرض می کند و به جستجوی مجموعه انتساب ها بین این کاندیدها می پردازند با روش کم هزینه محلی می توان تعداد کاندیدها را کاهش داد طوریکه پاسخ صحیح از دست نرود درمرحله بعد برش گراف به جستجوی جوا ب بین این کاندیدها می پردازد بنابراین هزینه محاسباتی آن پایین می آید تغییر و تطبیق گراف به قسمی که بهینه سازی حریصانه α-expansion بدرستی انجام شود همچنین مینیمم کردن انرژی گراف منجر به رفتار نزولی تابع انرژی کل تصویر شود و درنتیجه الگوریتم به سمت نقطه مینیمم همگرا شود نوآوری مهم مقاله است.