سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم شجاعی – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
فرج اله عسگری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرداد فرخی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

اگرچه روشهای قطعات مبتنی بر تعادل حدی با نادیده گرفتن روابط مکانیک محیطهای پیوسته و تنش کرنش مصالح در خاک به لحاظ قطعیت درپاسخ دچار مشکل می باشند ولیکن از طرفی به دلیل سادگی درکاربرد در مقایسه با دیگر روشها با طیف وسیعی از مسائل درگیر می باشند. تعیین سطح شکست بحرانی یک شیروانی چه د رحالت لرزه ای و چه در حالت استاتیکی یکی از مهمترین مسائل در تحلیل پایداری یک شیروانی می باشد موقعیت سطح شکست بحرانی و ضریب اطمینان مینیمم معادل آن سطح به عنوان دو جزء مکمل در تحلیل پایداری شیروانی ها مطرح هستند. بنابراین برای حل چنین مسائلی نحوه بهینه یابی بیشمار سطح شکست محتمل بحرانی و همچنین چگونگی الگوریتم ایجاد سطوح شکست بحرانی تصادفی محتمل قابل توجه و تامل می باشند.