سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،کروه مهندسی شیمی، آبادان، ایران
کیهان جهان فتحی –

چکیده:

اجتماع در صورت استفاده از یک برنامه کار آمد مدیریت ریسک با افزایش استانداردهای ایمنی و اطمینان باعث کاهش آسی بهای وارده بر افراد و محیط م یشود. صنعت نیزبا قراردادن طول عمر طراحی و سرویس دهی و همچنین وضع معیارهایی به دنبال کاهش خطرات احتمالی است. روش و برنامه ای که در هر دو بخش اجرا می شود و به طورمؤثری توسط یک فرآیند کارآمد سطوح عمده ریسک را کنترل می کند، مدیریت ریسک نامیده می شود. به بیانی دیگر، مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترلریسک های احتمالی بالقو های است که مشخصاً پیشامدهای آن باعث بوجود آمدن خسارت یا عدم تغییر و بهبود در وضع موجود م یشود.به علاوه تصمیمات اتخاذ شده توسطمدیران ریسک در موضوعاتی نظیر فعالی تها و اقدامات جدید، معرفی مسئولیت جدید یا گسترش اقدامات با ملاحظه چگونگی اثرپذیری فعالی تهای فوق از ریسک های ایجادکننده خسارت که البته در صورتی که تصمیم به عملی نمودن آنها قطعی باشد، بهبود خواهند یافت. در این مقاله به این مقوله با اشاره به یک مثال صنعتی پرداخته می شود