سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نازنین معارفی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
علی یاراحمدی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

اتوماتای سلولی یکی از متدهای انجام محاسبات است که نیاز شدیدی به پردازش داده ها با سرعت بالا دارد درماشین سلولی باید بتوان حجم بسیارزیادی از داده ها درزمان کوتاهی پردازش نمود تا بتوان از نتایج حاصل از ماشین سلولی استفاده کرد برای پیاده سازی اتوماتای سلولی می توان از روشهای مختلف استفاده نمود که یکی از ساده ترین آنها پیاده سازی اتوماتای سلولی بربسترهای سریالی است دراین مقاله دو نوع پیاده سازی اتوماتای سلولی بربستر سریال بررسی شده است دریک پیاده سازی تمام سلولهای ماشین از قانون یکسان استفاده می کنند و در روش دیگر قانون مربوط به سلولها بسته به محل قرارگرفتن آنها متفاوت می باشد سپس سرعت این دو روش پیاده سازی با هم مقایسه شده و نشان داده شده که سرعت انجام عملیات درپیاده سازی سریال مستقل از قانون اتوماتای سلولی می باشد.