سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروین الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده:

تداوم بقای انسان در گرو زندگی وتعاملات اجتماعی است چنانچه موجودیت شهر با وجود انسان ها در آن معنا می یابد شهر به عنوان بستر زیست آدمی می بایست سرشار از عرصه های جمعی برای تعاملات انسانی و اجتماعی باشد لذا می توان فضاهای جمعی شهری را به عنوان دارایی و سرمایه ای عمومی برای ساکنین جامعه تلقی نمود یکی از فضاهای عمومی که می تواند نقش حائز اهمیتی در ارتقای فعالیت های اجتماعی فرهنگی جامعه ایفا کند پیاده راه ها هستند حرکت عابر پیاده در پیاده راه ها بواسطه طراحی مناسب و جانمایی صحیح فضاها و بناها و فضاهای مکث با قابلیت کاربری های منعطف در راستای فعالیت های جمعی و … موجب افزایش ادراک هویت فضایی و احساس تعلق به محیط و زیبایی میگردد. این نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهری پیاده راه خیابان صبا را به مثابه یک فضای جمعی تحلیل و ارزیابی کرده و راه کارهایی را در راستای ارتقای هویت و کیفیت فضایی پیاده راه ارایه دهد.