سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید تسلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمی
حمیدرضا ناجی – استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرما
روح اله فدایی نژاد – استادیاردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

در این مقاله یک کنترلکننده فازی برای ردیابی نقطه حداکثر توان سیستمهای فتوولتائیک طراحی و بر رویFPGAبه عنوان سیستم پردازشی پیادهسازی شده است. کنترلکننده فازی به صورت پویا، سیگنالهای کنترلی را بر اساس شرایط آب و هوایی مختلف تولیدمیکند. ویژگیهای خاصFPGA به عنوان بستر پیادهسازی کنترل کننده باعث شده است، که سیستم طراحی شده در کمترین زمان، حداکثر توان دریافتی از سلول خورشیدی را به بار تحویل دهد و بازده بیشتر از ۹۵ درصد را از خود نشان دهد. کنترل کننده فازی بااستفاده از زبان توصیف سخت افزاریVHDL طراحی شده و بر رویFPGAمدلxc3s400-4pq208شرکتXilinxپیاده سازی شده است. در ادامه این مقاله موارد تجربی و ساخت یکMPPT مورد بررسی قرار خواهد گرفت