سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مددپور ایناللو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
بهمن مهری – دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
فرزاد اسکندری – دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
میثم فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی برخی از استانهای قرارگرفته در منطقه گرم و خشک، استفاده بهینه و هوشمند از انرژی علیالخصوص آب و برق در شهرهای کویری مانند یزد، امری حیاتی محسوب میشود. شیوههای غیر مکانیزه و غیر اصولیِ سنتی برای آبیاری مزارع و زمینهای کشاورزی، موجب تقلیل تدریجیِ سطح آبهای زیر زمینی و خشکی قناتها شده و مسبب حفر چاههای عمیق در آیندهای نزدیک خواهد شد که این خود یکی از نگرانیها و معضلات دولتها در راستای انتقال وتوزیع عادلانه آب بوده و باعث صرف هزینههای گزاف و سربار، جهت احداث طرحهای پر هزینه میشود. لذا سیستم آبیاری هوشمند، به عنوان طرحی کارآمد معرفی میگردد که تا حد بسیار زیادی مصرف آب و هزینههای جبران ناپذیر آتی را کاهش خواهد داد. سیستم هوشمند آبیاری نوعی تکنولوژی است که با برنامه ریزیِ از قبل تعیین شده به طور ثابت و یا باز برنامهریز به آبیاری فضاهای سبز، گلخانه، مزارع و غیره میپردازد . در این روش یک زمین کشاورزی با طول و عرض هندسی مفروض است که با محاسبات به عمل آمده بر حسب نوع و قابلیت حسگرها، آن زمین را به چندین خوشه تقسیم کرده و پوشیده از حسگر های رطوبت سنج خاک می نماییم. در هر خوشه یکی از حسگرها را به عنوان سرخوشه انتخاب کرده تا اطلاعات مربوط به تبخیر، تعریق و میزان تخلیه رطوبت خاک را از خوشه خود هر چند دقیقه یک بار جمعآوری کند. این سیستم ها با اندازه گیری پارامترهای اقلیمی و رطوبت خاک و توام کردن این تکنولوژی با دسترسی از راه دور، اطلاعات را از طریق حسگرها و مبتنی بر شبکه حسگر بیسیم به ورودی سیستم مرکزی ارسال و پس از پردازش توسط سیستم مرکزی، برنامهریزی مناسب در خصوص عملکرد خوشهها تعیین شده و در صورت نیاز زمین به آب، سیستم را به منظور باز [یا بسته نمودن ] PLC مرکزی با صدور توابع، درخواستهای منطقی و یا پالسهای الکتریکی، دستگاه متناسب با شرایط اقلیمی- مکانی و فصلی فراخوان نموده و عملیات آبیاری آغاز Db نمودن خودکار پمپهای آب با خواهد شد و تا رسیدن سیکل جدید اطلاعات از خوشهها مبنی بر ادامه و یا قطع آبیاری، فرایند آبیاری به صورت پیوسته صورت خواهد پذیرفت.