مقاله پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله مهاجران فصلی
مقاله جوانان روستایی
مقاله شهرستان کلیبر
مقاله مصاحبه عمیق
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمعه پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی تراکمه هدایت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت اجتماع، «کیفیت زندگی» است. مهم ترین روند در مهاجرت نیز مهاجرت فصلی جوانان روستایی به شهرهای بزرگ در ایران، به ویژه به شهر تهران است. هدف اصلی پژوهش حاضر، جست وجو، توصیف، تفسیر و کسب آگاهی عمیق تر درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی جوانان روستایی شهرستان کلیبر به تهران است. به همین دلیل، در این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند، ۲۵ نفر از مردان جوان ۲۹-۱۵ ساله انتخاب گردیدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام شد. بر اساس مهم ترین یافته های پژوهش، از دیدگاه اکثر مهاجران فصلی، داشتن کیفیت زندگی خوب و بد، در درجه اول بیشتر به مسائل اقتصادی منوط است. بنابراین، اکثر جوانان مهاجر فصلی برای رهایی از فقر و دست یابی به کیفیت زندگی بهتر و ارتقاء سطح زندگی شان، به مهاجرت فصلی اقدام می کنند.