سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فروغ تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ برای تولید دانش تأکیدات ویژه ای دارد . کسب جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه با تأکید بر جنبش نرم افزاری ، برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در علم وفناوری از جمله ی این تأکیدات است که با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن به طور بایسته عملی نشده است . درون مایه ی مقاله ی حاضر گویای آن است که پژوهش های میان رشته ای به عنوان حلقه ی مفقوده ای در حوزه ی علوم انسانی به چشم می خورد . در این مقاله ابتدا به تعریف پژوهش های میان رشته ای و ضرورت گسترش آن در حوزه ی علوم انسانی و سپس آسیب های این پدیده پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای است . بدین ترتیب نتیجه گیری شده است که پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی ، با موانع و مشکلاتی روبه رو است که با رفع آن ها ، افق های جدیدی را در تولید علم بر دانشمندان این حوزه خواهد گشود و از آن جا که پژوهش های میان رشته ای با دیدی وسیع و همه جانبه به موضوعات می نگرد ، علاوه بر این که بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف می نماید ، به طور غیر مستقیم به مبارزه ای درونی علیه تهاجم فرهنگی دشمن نیز خواهد پرداخت و این همان امیدی است که از علوم انسانی در عرصه ی نگهبانی از فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی جامعه انتظار می رود .