سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکیانوش لاری بقال – استادیار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول ،دزفول، بلوار دانشگاه

چکیده:

به منظور کاهش خسارات بلایا و نیز کم کردن فاجعه ضروری است تا سازماندهی نیروها و هدایت عملیات واکنش ، در مرکز مستقلی به نام اتاق بحران ، صورت پذیرد.پیش از پرداختن به طراحی اتاق بحران ، لازم است انگاره اصلی طراحی اتاق بحران شکل گیرد. در یک فرآیند منطقی طراحی ، ا نگاره فوق الذکر ، حاصل بررسی اصول و معیار های مطلوبیت طراحی آن ساختمان است .هدف از این پژوهش یافتن چنین معیار هایی برای طراحی اتاق بحران و نیز مکان یابی آن می باشد . این پژوهش از طریق مرور تجارب کشور های مختلف و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نیز مصاحبه با مسئولین ستاد حوادث غیر مترقبه استان خوزستان و مرکز فرماندهی بحران استان هیوگو ژاپن تهیه گردیده است.راهبرد پژوهش نیز راهبر کیفی است. اگر چه برای طراحی اتاق بحران باید اصول و معیار هایی برای طراحی در چهار محور انتخاب مکان ، معماری ، سازه ، و امکانات و تجهیزات ارائه گردد ، اما در این پژوهش ، نتایج تحقیق شامل ارائه اصول و معیار هایی در دو محور ؛ انتخاب مکان ، معماری ، اتاق بحران می باشد