سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه باقری – دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سیدسعید آیت – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین مقاله چشم اندازهای افق ۱۴۰۴ هجری شمسی درحوزه خبر و انتظارات مردم در راستای سال جهاد اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است هدف اصلی تحقیق بررسی میزان افزایش موفقیت رسانه ملی در استفاده از شهروند خبرنگار به عنوان یک قطب جمع کننده خبر با بکارگیری فناوری وب ۲٫۰ می باشد این عامل منجر به ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه ها در عرصه خبررسانی خواهد شد نتایج این تحقیق که با روش پیمایش دربین دبیرانخبر معاونت سیاسی انجام شد بیان میدارد که درشرایط حاضر نیاز به چنین قطب خبری برای غنای اخبار درکنار خبرنگاران ضروری است از سوی دیگر استفاده قانونی از شهروند خبرنگار باعث کاهش هزینه هایی مثل تولید خبر مهار اخبار تایید نشده شهروند خبرنگار نامعتبر و … خواهد شد براساس نظرات پاسخگویان شهروند خبرنگار در زمینه های افزایش میزان انطباق اخبار باواقعیت افزایش سرعت خبررسانی و افزایش میزان فراگیر بودن موضوع های خبری موثر است.