سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر کفشچیان مقدم – استادیار دانشگاه تهران
سمیه علیپور – کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی

چکیده:

فرشتگان موجوداتی معنوی هستند که رابط میان خداوند وانسان ها می باشند. تصویر کردن این موجودات نادیدنی، در نقاشی ایرانی سابقه ای طولانی را داراست .چنانکه می توانیم تصاویر متنوعی از آنان (فرشتگان ) درتاریخ نقاشی ایرانی شاهد باشیم. با بررسی تصاویر فرشتگان در دوره های مختلف در خواهیم یافت ، تصویر فرشتگان در تاریخ هنر ایران علیرغم تغییرات بصری همواره خصوصیات وشاخصه های مشترکی را در سیر تاریخی خود حفظ نموده اند. چنانکه می توان تغییرات صوری آن را تا پیش از دوره زندیه در یک خط سیر پیوسته متناسب با ساختارهای زبانی متعارف معاصرش ، مشاهده نمود. اما این تغییرات بصری نتوانسته اند تا قبل از تاثیرات هنر غرب به ماهیت بنیادی فرشتگان خللی وارد سازند. اما در دوره قاجار این تاثیرات به طور آشکار ومحسوسی با سیطره بر ماهیت ونگرش هنر ایرانی ساختار تصویری و مفهومی فرشتگان را به چالش کشاند وتصاویری متفاوت از فرشتگان ارائه شد. از اینرو بررسی تصویر فرشتگان در دوران قاجار از سویی می تواند شیوه های پرداخت بصری این موضوع (فرشتگان) را در دوره قاجار روشن سازد و از سوی دیگر دگرگونی های ساختار نگرشی و بصری تصویرگری فرشتگان را در رابطه با مفهوم فرشته در مقایسه با دوره های پیشین را تبیین نماید.