سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر نوری سقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-فار
علیرضا عنایتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد است هر-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-فارغ‌ال

چکیده:

فرهنگ و تمدن هر نسلی نشئت گرفته از آداب و سنن نیاکان و پیشینیان آن می‌باشد طائف براساس اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هر ملتی، ریشه در اعتقادات و مسائل فرهنگی و اجتماعی اجداد آن سرزمین دارد و پرداختن به سنن و رسوم گذشتگان می‌تواند ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی اجداد و ملت‌های مختلف این سرزمین پهناور اسلامی همراه خلق و خو و روحیات آنان را برای نسل حاضر بازگو کند در این راستا تحقیق حاضر در صدد است و پژوهشی را در جهت تهیه و تدوین بازی‌های بومی و محلی و سنتی مردمانی که سال‌ها پیش در جای جای دزفول شکل گرفته‌اند انجام دهد. کم و کیف بازی‌هایی را که آنان به عنوان ابزاری در جهت کسب آمادگی‌های جسمانی، توسعه و تقویت روحیه شجاعت و مقاومت، به کارگیری روش‌های مناسبی برای تعلیم و تربیت و در نهایت طریقی جهت پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی استفاده می‌نموده حد بیان نماید. در این تحقیق در مجموع ۲۳ بازی تهیه و تدوین گردیده است، اهداف و نحوه اجرای بازی‌ها به طور مشروح در این مقاله بیان شده است .