سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه چترآبنوس – دانشجوی مهندسی معماری
مهدی ترفیعی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

بازارها یکی از عناصر ثابت و لاینفک ساختار شهرهای دوران اسلامی شمرده می شوند که همپای دیگر عناصر ثابت ساختار شهری چون مساجد و مدارس و خانه به رغم تمایزهای بدیع به نوعی از ایدئولوژی و گاه حتی جهان بینی که از روزنه هویت ایرانی برخاسته متاثر میگردد اگر اصالت این عنصر را بدون درنظر گ رفتن زوائدش مورد بررسی قراردهیم نظاره گر نمایش موجودیتی یگانه خواهیم بود الهام پذیری ساختار بازارهای بسیاری چون بازار چیت سازهای اصفهان و وکیل شیراز از قیصریه لار نمادی از تاثیر پذیری معماری از دوره های مختلف می باشد در این مقاله به بررسی تطبیقی دو بازار قیصریه لار و وکیل شیراز می پردازیم و درآن وجوه اشتراک و تمایز دو بنای مذکور به لحاظ ساختاری کالبدی و عملکردی با شناخت دلایل شکل گیری دوب ازار روند شکل گیری فضای کالبدی آنها موقعیت استقرار و همسایگی ها جهت گیری ها ساختارفضایی و عملکردی مصالح و تزئینات به شیوه مشاهدات میدانی و محلی مورد قیاس قرار داده شده اند.