سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم رایگانی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی – دانشجوی دکتری رشته باستان‌
مهسا ویسی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی – دانشجوی دکتری رشته باستان‌

چکیده:

دزفول یکی از شهرهایی است که دیرپایی آجرو آجر کاری در آن مشهود و مثال زدنی است و سابقه چندین ۱۰۰۰ ساله خوزستان در استفاده از آجر پشتوانه‌ای این مسئله پود هست . استفاده از تزیینات مشابه در دوره تاریخی یعنی سلجوقی و دوره ساخت بناهای دزفول می‌تواند ارتباطی در زمینه وامگیری و اقتباس را نشان بدهد . بدین ترتیب پنج برخی از طرح‌ها وشیوه آجر کاری در دزفول قابل مقایسه با برج‌های آرامگاهی سلجوقی است و این ارتباط منجر به پیشرفت و نوآوری در شیوه‌های خوون چینی و گرهکاری در دزفول گردیده است و معماری آجری و تزیینات وابسته به آن را در این شهر به صورت یک شاخص درآورده است .