سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید ساریخانی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

زیست بوم نقش مهمی درشکل گیری آثار معماری درهر منطقه دارد دراین پژوهش به نقش آن درشکل گیری و سازماندهی استحکامات دفاعی واقع درالبرز مرکزی درمحدوده سیاسی شهرستان آمل پرداخته شده است استحکامات دفاعی منطقه شامل قلعه ها و برجها می باشد روش تحقیق توصیفی تحلیلی همراه با بررسی میدانی درسلسله جبال البرز مرکزی درمحدوده سیاسی شهرستان آمل می باشد سوال اصلی این پژوهش این است که ارتباط زیست بوم منطقه با استحکامات دفاعی شناسایی شده درمنطقه چگونه است و فرضیه تحقیق مبتنی بر ان است عناصر زیست محیطی نقش مهمی درشکل گیری و سازماندهی استحکامات دفاعی منطقه داشته است نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مرتع بارش پوشش جنگلی ارتفاع رودخانه و آب و هوا بیشترین نقش را درسازمان دهی به استحکامات دفاعی داشته اند.