مقاله پژوهشی پیرامون قاعده عدل و انصاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقهی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: پژوهشی پیرامون قاعده عدل و انصاف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انصاف
مقاله عدل
مقاله قاعده
مقاله قاعده عدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراملکی علی مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متاخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است، از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مساله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.