مقاله پژوهشی در ملات های آهکی تاریخی (ساروج) نمونه موردی: حمام شاهزاده ها در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: پژوهشی در ملات های آهکی تاریخی (ساروج) نمونه موردی: حمام شاهزاده ها در اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملات تاریخی
مقاله ملات آهکی
مقاله ساروج
مقاله آنالیز XRD
مقاله آنالیز TG/DTG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار بر جای مانده از دوره های مختلف معماری ایرانی، افزون بر بیان تغییر و تحول آنها بیانگر تکامل و گسترش دانش ایستایی، سازه، شناخت و تولید مصالح گوناگون است. در پایداری معماری ایرانی عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که از میان آنها، مصالح یکی از بخش های مهم و اساسی بقای آثار معماری است.
ایرانیان در طراحی ملات های مختلف و مطابق با شرایط هر بنا، از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بوده اند. آنچنان که، بسیاری از این ملات ها پس از گذشت قرن ها همچنان، پا برجا باقیمانده و ویژگی های خود را از دست نداده اند. همین اهمیت ملات ها موجب گردید که نگارندگان مقاله پیشرو برآن شوند تا تحقیق گسترده ای را درباره آنها به انجام رسانند. چرا که، شناخت و آشنایی با ساختار و ترکیبات مورد استفاده در این ملات ها، سبب گزینش روشی مناسب در حفاظت و مرمت می شود.
مقاله حاضر، گزیده بخشی از پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی ملات های آهکی به کار رفته در حمام تاریخی شاهزاده های اصفهان است. همچنین در این مقاله، درباره روش های تهیه ملات های تاریخی با هدف رسیدن به ترکیبات موجود طرح اختلاط و شیوه اجرای ملات های جدید برای مرمت نیز، مطالعه شده است.
آزمایش های گوناگونی روی ملات های ساروجی تهیه شده از این بنای تاریخی، صورت گرفت. پس از بررسی های نتایج این آزمایش ها و انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای، نمونه های جدید ملات ساروج با نسبت های متفاوت ساخته شد. در مرحله نهایی، با انجام آزمایش های مکانیکی مختلف روی نمونه های ساخته شده، ملات بهینه با داشتن ویژگی های مشابه با ملات های تاریخی مورد مطالعه، برای استفاده در امر مرمت گزینش شد.