سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

چکیده:

هنرنمود و جلوه ی حقیقت است و پیامبران قاعده ی حکمت را درمورد معماری به کار گرفتهند و توسعه و مدنیت را همراه با عدالت بنیان گذاشتند فیضان و جوشش روح معنوی آنها موجب افرینش هنری همراه با نظم و آرامش گردید چنانکه این تاثیردرساختار مسجد بهعنوان اولین طرح معماری پیامبران جلوه گر است دراین مقاله به شکل گیری خانه کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل ع و بنیان مسجد النبی و شکل گیری شهر مدینه توسط رسول الله ص به عنوان مظاهر هنر معماری انبیایی اشاره خواهد شد روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی با تکیه برمنابع اصلی است فرضیه این مقاله آنست که پیامبران بنیان گذاران توسعه و مدنیت پویایی دنیی همراه با مظاهر هنر قدسی بودند چنانکه میدانیم خانه کعبه هانی از رمز و راز استو رمزی است برزخی دراین عالم مادی لذا دراین مورد باید به اندیشه معنوی و تفاسیر هنری وزیبایی شناسی و سمبلیک پرداخت .