مقاله پی رفت ها، رابطه ها، کارکردها در داستان کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: پی رفت ها، رابطه ها، کارکردها در داستان کوتاه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایت شناسی
مقاله روایت داستانی
مقاله تزوتان تودوروف
مقاله داستان کوتاه
مقاله پی رفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صهبا فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: عمران پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش داستان کوتاه فارسی را از دیدگاه نظریه روایت شناسی تزوتان تودوروف مطالعه کرده است. فرضیه جستار حاضر مبنی بر امکان وجود انواع گوناگونی از روابط میان پی رفت هاست. تصور می شود هر نوع رابطه ای که میان پی رفت ها برقرار شود کارکرد یا کارکردهایی داشته باشد. جهت بررسی این دو فرضیه هفت مجموعه داستان کوتاه فارسی از نویسندگان برجسته برگزیده شد. این مجموعه ها از یکی بود و یکی نبود جمالزاده به عنوان سرآغاز این ژانر در ادبیات فارسی تا غریبه ها اثر احمد محمود دوره ای پنجاه ساله را دربر می گیرد و جمعا شامل شصت و سه داستان کوتاه است. در بخش اصلی مقاله مجموعه داستان های گزینش شده به شیوه استنتاجی تحلیل و بررسی شد. در نهایت، با به اثبات رسیدن فرضیه ها این نتیجه به دست آمد که میان پی رفت های روایات داستانی انواع گوناگونی از روابط مانند رابطه تقابلی، رابطه خاطره ای، رابطه پرسش و پاسخی و … وجود دارد که هر یک کارکردهایی نظیر پیش آگاهی، برجسته سازی مضمون داستان، شرکت دادن نمایشی خواننده در خلق داستان، ایجاد حالت تعلیق و … دارد.