مقاله پیگیری سیر ۶ ماهه شدت علایم و کیفیت زندگی بیماران دوقطبی I پس از ترخیص از بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: پیگیری سیر ۶ ماهه شدت علایم و کیفیت زندگی بیماران دوقطبی I پس از ترخیص از بیمارستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیگیری
مقاله سیر
مقاله اختلال دوقطبی نوع یک
مقاله شدت علایم
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتیان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مدنی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیگیری سیر شدت علایم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی I انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت طولی و آینده نگر بر روی ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی I بستری شده در بیمارستان نور اصفهان انجام شد. ارزیابی ها در آغاز بستری، ترخیص، ۳ و ۶ ماه بعد انجام شد. شدت علایم خلقی و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب به کمک مقیاس درجه بندی Young (YMRS) یا Young mania rating scale)) و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی سنجیده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس تکراری نشان داد که میانگین شدت علایم خلقی در هنگام بستری شدن بیماران، به طور معنی داری بیشتر از میانگین شدت علایم در هنگام ترخیص از بیمارستان، ۳ و ۶ ماه پس از ترخیص می باشد (۰٫۰۰۱>P)، اما بین نمرات کیفیت زندگی در مقاطع ترخیص از بیمارستان، ۳ و ۶ ماه پس از ترخیص به صورت کلی در بیماران تفاوت معنی داری وجود ندارد (.(P=0.17
نتیجه گیری: می توان اذعان داشت که بستری شدن بیماران در کاهش شدت علایم و افزایش کیفیت زندگی آن ها در موقع ترخیص موثر بوده است و در مقاطع بعدی به همان حال باقی مانده است.