مقاله پیوند ژنگان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی (نمونه پژوهی: پاکستان و ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۹۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: پیوند ژنگان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی (نمونه پژوهی: پاکستان و ایران)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوم ژئوپلیتیک
مقاله کد ژئوپلیتیک
مقاله شبه قاره
مقاله سیاست خارجی
مقاله ایران
مقاله پاکستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه جغرافیایی ژنتیک سیاست برخاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی آن کشور را تحت تاثیر قرارمی دهد. ایران با دارابودن ۱۵ کشور همسایه و به عنوان یکی از مناطق ژئواستراتژیک جهان، موقعیت برجسته ای دارد. شناخت دیدگاه های ژئوپلیتیک نشات گرفته از ژنوم های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک کشورهای هدف، می تواند نقش موثری در اتخاذ سیاست خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا نماید. شناسایی ژنوم های ژئوپلیتیک پاکستان برای جهت شناسی به سیاست خارجی ایران، امری ضروری است. نگارندگان، کوشش نموده اند تقابل کد، ژنوم های ژئوپلیتیک پاکستان و ایران را تحلیل نمایند.