مقاله پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی – فنی آزمون سراسری در چهارچوب توسعه ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۹۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی – فنی آزمون سراسری در چهارچوب توسعه ملی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتوای آموزشی
مقاله مهارت های شناختی
مقاله آزمون های بین المللی
مقاله TIMSS
مقاله سرمایه انسانی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله توسعه ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقارنسب سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده اردبیلی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارکرد هدفمند نظام آموزشی تضمین کننده توسعه ملی هر کشوری است. آن چه دانشمندان، مهندسان و نیروی کار تریبت یافته از چنین نظامی در فرایند آموزش یاد می گیرند اهرمی است برای گردش چرخه اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و هم زمان کسب درآمد فردی. به شرط ثابت بودن عوامل اثرگذار دیگر. انتظار آن است که در یک نظام آموزشی خوب ساختار یافته در جهت اهداف ملی، همه افراد به یک اندازه از مزایای این نظام آموزشی بهره ببرند. یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی، برنامه های اجرای آزمون های ملی و بین المللی استاندارد است. این برنامه های آزمون گیری که به منظور اندازه گیری رشد شناختی دانش آموزان اجرا می شوند، نشان می دهند که دانش آموزان هر کشوری به چه خوبی از مزایای یک سیستم آموزشی بهره مند شده اند. این تحقیق به بررسی عملکرد استانی گروه ریاضی و فنی در دو خرده آزمون سراسری ریاضی و فیزیک و مقایسه نتایج دو آزمون به تفکیک استان و جنسیت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می پردازد. همچنین برای شناخت جایگاه استان ها در پیوستار جهانی مبتنی بر آزمون های بین المللی TIMSS اعداد و ارقامی ارایه شده است. این پژوهش با طرح تحقیق پس رویدادی اجرا و برای تحلیل داده های استانی از روش اندازه گیری های مکرر استفاده شده است. داده های این تحقیق از بانک داده های سازمان سنجش آموزش کشور و جداول مرکز مطالعات ملی تیمز و پرلز جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که در این دوره ۵ ساله استان هایی با عملکرد بالا در مقایسه با استان های محروم بین ۴ تا ۵ واحد انحراف معیار در مقیاس استاندارد z فاصله ای ثابت دارند. میانگین عملکرد دختر ها پایین تر از پسرها است و دانش آموزان استان هایی که در آزمون های بین المللی عملکرد ضعیفی دارند به همان ترتیب در آزمون سراسری نیز ضعیف هستند.