مقاله پیش نیازهای راه اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین کتابخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶۰ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: پیش نیازهای راه اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین کتابخانه ای
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پورتال
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مقاله خدمات تعاونی
مقاله OCLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در این مقاله با بررسی خدمات و سرویس های پایگاه OCLC به عنوان یکی از مراکز مهم و مشهور در ارائه خدمات تعاونی و اشتراکی، و نیز بررسی تعدادی پورتال های کتابخانه ای و پرسش از کتابداران و متخصصان، خدمات با اولویت برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی، شناسایی شود.
روش/ رویکرد پژوهش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پژوهش از نوع کمی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را ۴۴ نفر از اعضای هیات علمی، مدیران و کتابداران ارشد کتابخانه ملی که دارای مسوولیت های اجرایی و کارشناسی هستند، تشکیل داده اند.
یافته ها: بر اساس پاسخ های گردآوری شده و از میان ۲۵ سرویس مورد انتظار برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی و با توجه به نظر کارشناسان متخصص، ۲۰ سرویس مورد تایید قرار گرفته است که لازم است بعد از تهیه مشخصات آنها در پورتال جامع کتابخانه ملی، پیاده سازی شوند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سرویس های پایه ای در حوزه خدمات فهرستنویسی تعاونی و سازماندهی اطلاعات، خدمات مرجع و بازیابی اطلاعات در راستای راه اندازی شبکه اطلاع رسانی یکپارچه، دارای اولویت هستند.