مقاله پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی توسعه یافته باور سلامت در زنان میانسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی توسعه یافته باور سلامت در زنان میانسال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکی استخوان
مقاله فعالیت بدنی
مقاله الگوی باور سلامت
مقاله سازه خودتنظیمی
مقاله تحلیل مسیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، تعیین پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان با استفاده از الگوی توسعه یافته باور سلامت است.