مقاله پیش بینی و اندازه گیری مقدار رسوبگذاری در لوله های پلی اتیلن با استفاده از تست های پایداری و خورندگی و ارائه راهکارهای موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: پیش بینی و اندازه گیری مقدار رسوبگذاری در لوله های پلی اتیلن با استفاده از تست های پایداری و خورندگی و ارائه راهکارهای موثر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشامیدنی
مقاله پتانسیل رسوب گذاری
مقاله خورندگی
مقاله شاخص رسوب گذاری
مقاله تست ماربل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری صفرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سپهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خوردگی در سیستم توزیع آب باعث ورود فلزات به داخل شبکه توزیع می شود. آبی با پتانسیل رسوبگذاری می تواند تولید لایه های رسوب در قسمت داخلی لوله ها کند که منجر به کاهش قطر داخلی لوله ها می گردد. تشکیل و ریزش مداوم رسوب در لوله های پلی اتیلن باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل تجمع لایه های رسوب در اتصالات، پشت شیرهای آب و غیره می شود. هدف از این تحقیق تعیین پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب برخی از نواحی روستایی در استان مرکزی و مقایسه آن با نتایج تست ماربل می باشد.
روش کار: از آنجائی که از لوله های پلی اتیلنی در این مناطق استفاده می شود، به تبع آن مشخصات رسوب آنها نیز متفاوت خواهد بود. به همین منظور مقدار دما، pH، کل جامدات محلول، کلسیم، سختی کلسیم، قلیائیت کل و غلظت بی کربنات در آزمایشگاه مطابق با دستورالعمل «استاندارد متد» تعیین شد. در نهایت مقادیر شاخص های لانژلیر، رایزنر و تست ماربل تعیین گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که مقادیر شاخص لانژلیر مثبت (بیشتر از صفر) و مقادیر تست رایزنر منفی (کمتر از صفر) بود. بر این اساس، میانگین شاخص لانژلیر و رایزنر برای روستای سرهرود به ترتیب برابر با ۰٫۴۴ و ۶٫۹۷ و همچنین برای روستای جفتان با منبع تامین آب از چشمه برابر با ۰٫۳۸ و ۷٫۲۵ و منبع آب تامینی از چاه ۰٫۹۸ و ۶٫۰۴ گزارش شد. همچنین در تست ماربل، مقدار قلیائیت اولیه بیشتر از مقدار قلیائیت ثانویه بود.
نتیجه گیری: بر طبق مقادیر نتایج شاخص های لانژلیر و رایزنر، آب این مناطق تمایل به رسوبگذاری دارد. همچنین نتایج حاصل از تست ماربل صحت نتایج بالا را تصدیق می کند. جهت حذف رسوبات تشکیل شده روش های مختلفی توصیه شده است که متناسب این مناطق روش های تعدیل pH و شستشوی اسیدی دوره ای، بهترین گزینه های معرفی شده می باشند.