مقاله پیش بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: پیش بینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاری مکانیزه
مقاله نرخ پیشروی
مقاله ضریب بهره وری
مقاله سیستم های مهندسی سنگ
مقاله تحلیل رگرسیون
مقاله ماتریس اندرکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ امید
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی سیدرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: سرشکی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سیدمحمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاری مکانیزه نرخ پیشروی ضریب بهره وری سیستم های مهندسی سنگ تحلیل رگرسیون ماتریس اندرکنش یکی از مسایل مهم در حفاری مکانیزه، پیش بینی نرخ پیشروی (Advance Rate) است. شناخت عوامل تاثیرگذار بر بهره وری از این نظر حایز اهمیت است که به وسیله آن می توان تخمین دقیق تری از زمان های توقف و حفاری و در نتیجه هزینه های اجرایی به دست آورد. مدل های زیادی برای پیش بینی عملکرد TBM توسعه یافته اند که بسیاری از آن ها تنها مدلی برای پیش بینی نرخ نفوذ بوده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ (RES: Rock Engineering Systems)، تاثیر پارامترهای توده سنگ بر نرخ پیشروی TBM مورد ارزیابی قرارگرفته و مدلی برای پیش بینی نرخ پیشروی با استفاده توام از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ و تحلیل رگرسیون ارایه شده است. برای این منظور تونل های انتقال آب کرج، قطعه اول و دوم و تونل انتقال آب قمرود، قطعه سوم و چهارم با مجموع طول ۴۵ کیلومتر، شامل ۲۲ واحد توده سنگ گوناگون که با استفاده از DS-TBM، حفاری شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت یک گزاره درجه دو بر مبنای اندیس پیشروی حاصل از روش سیستمی با استفاده از تحلیل رگرسیون ارایه شده است.