مقاله پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران با استفاده از روش های اقتصادسنجی و هوش مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران با استفاده از روش های اقتصادسنجی و هوش مصنوعی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی
مقاله صادرات خرما
مقاله شبکه عصبی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله ARIMA ،GARCH
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شارعی حدادزاده محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی بشرآبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجیARMA ، GARCH و روش های هوش محاسباتی، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک اقدام به پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران برای دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۹ شد. به منظور انجام بررسی ها از داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۴۶ استفاده گردید. از داده های دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۶ به منظور مدل سازی و از داده های ۴ سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش ها از خطای پیش بینی کمتری برخوردار است. بعد از شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک دارای کمترین خطا بوده و معیارهای عملکرد نشان دهنده توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش بینی میزان صادرات خرما می باشند. با توجه به برتری شبکه عصبی در پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران، پیش بینی های صورت گرفته توسط این مدل، روند افزایشی-کاهشی در میزان صادرات خرمای ایران را نشان می دهد.