مقاله پیش بینی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۰۳۱ تا ۱۰۵۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم طبقه بندی
مقاله قابلیت برش سنگ های ساختمانی
مقاله شدت جریان مصرفی
مقاله مدل های آماری
مقاله نرم افزار SPSS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکاییل رضا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به پارامترهای مهم و موثر در فرایند برش سنگ، یک سیستم طبقه بندی جامع برای ارزیابی قابلیت برش سنگ ها ارائه شود. در سیستم طبقه بندی جدید ۴ مشخصه مهم از سنگ شامل مقاومت فشاری تک محوری، سختی موهس، فاکتور سایندگی شیمیازک و مدول الاستیسیته برای ارزیابی فابلیت برش سنگ انتخاب شدند که در مجموع به سنگ ها امتیازی از ۱۰ تا ۱۰۰ اختصاص داده و قابلیت برش سنگ ها را در دو گروه سخت و نرم به پنج کلاس خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقه بندی می کند. شاخص به دست آمده از سیستم طبقه بندی جدید می تواند به عنوان شاخصی مهم و کاربردی برای ارزیابی قابلیت برش سنگ های ساختمانی استفاده شود. در مقاله حاضر، ارتباط میان شدت جریان مصرفی و شاخص قابلیت برش و پارامترهای ماشین کاری با استفاده از برازش چندمتغیره بررسی شد. بدین منظور دوازده نوع سنگ ساختمانی در آزمایشگاه با دستگاه برش تحت شرایط مختلف ماشین کاری (عمق های مختلف برش و نرخ های مختلف پیشروی) آزمایش شدند. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی به عنوان ورودی نرم افزار آماری SPSS در نظر گرفته شدند و در نهایت مدل های پیش بینی شدت جریان مصرفی با توجه به پارامترهای ماشین کاری و شاخص قابلیت برش ارائه شدند. با استفاده از این مدل ها در کارخانجات فراوری می توان به دیدگاه نسبتا خوبی از نظر نرخ مصرف انرژی برای برش سنگ های ساختمانی دست پیدا کرد.