مقاله پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر (.Descurainia sophia (L.) Webb) و ازمک (.Cardaria draba (L.) Desv) در مزرعه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر (.Descurainia sophia (L.) Webb) و ازمک (.Cardaria draba (L.) Desv) در مزرعه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط زنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف هرز زمستانه
مقاله مدل ویبول
مقاله مدل گامپرتز
مقاله پیش بینی
مقاله مدیریت علف های هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مطلق ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی زمان رویش علف های هرز با مشخص کردن زمان مناسب کنترل آنها می تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش مصرف علف کش ما را یاری رساند. به همین دلیل مدلهایی که زمان رویش علف های هرز را پیش بینی می کنند ابزار تصمیم گیری مدیریتی با ارزشی می باشند که می توان در بهینه سازی برنامه های کنترل از آنها سود برد. به همین منظور جهت پیش بینی رویش گیاهچه های دو گونه علف هرز زمستانه خاکشیر و ازمک در مزرعه کلزای پاییزه، آزمایشی در پاییز ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقات زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش تعداد گیاهچه های این دو گونه بطور هفتگی شمارش و سپس کادرهای مورد نظر حذف می شدند. داده های درصد رویش تجمعی و زمان دمایی در مدلهای اصلاح شده ویبول، لجستیک و گامپرتز جهت انتخاب بهترین مدل، برازش داده شدند. نتایج نشان داد که مدل ویبول با معیار اطلاعاتی آکاییک (AIC) کمتر از ۲۰-۵۹ برازش مناسب تری نسبت به دو مدل دیگر داشته است. در حالی که مدل لجستیک برای هر دو گونه بدترین برازش را داشت. همچنین دو گونه الگوی رویش متفاوتی داشتند بطوریکه ۱۰% رویش در ازمک در زمان دمایی پایین تری رخ داد در حالیکه خاکشیر سریعتر به ۹۰% رویش رسید.