مقاله پیش بینی درگیری شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ذهنیت فلسفی آنان (مطالعه موردی: واحد رودهن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: پیش بینی درگیری شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ذهنیت فلسفی آنان (مطالعه موردی: واحد رودهن)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درگیری شغلی
مقاله ذهنیت فلسفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پیش بینی درگیری شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بر اساس ذهنیت فلسفی آنان می باشد. مساله اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که: آیا ذهنیت فلسفی در تبیین سطح درگیری شغلی آنان نقش دارد؟ روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه بر مبنای مفروضه تحقیقات همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی و درگیری شغلی با مقیاس اندازه گیری فاصله ای با طیف لیکرت ۵ درجه ای استفاده شد. ۱۳۰ نفر از اعضای هیات علمی بر اساس روش های نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه (گروه های تحصیلی) انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ۱۹ درصد از واریانس درگیری شغلی توسط ذهنیت فلسفی تبیین می شود. برای نوشتن فرمول هم با استفاده از ضرایب استاندارد شده و هم ضرایب استاندارد نشده استفاده کرده و نتیجه نیز به شرح زیر می باشد.
(ذهنیت فلسفی) ۸٫۳۹۴+۰٫۲۴۴= درگیری شغلی (ضرایب استاندارد نشده)
(ذهنیت فلسفی) ۰٫۴۳۵= درگیری شغلی (ضرایب استاندارد شده)