مقاله پیش بینی درصد تراکم خاک های ریزدانه در ساختمان سد مخزنی سرابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۹۸۷ تا ۱۰۱۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی درصد تراکم خاک های ریزدانه در ساختمان سد مخزنی سرابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد تراکم خاک
مقاله شبکه عصبی
مقاله پارامتر ژئوتکنیکی
مقاله پارامتر اجرایی
مقاله حداکثر وزن مخصوص آزمایشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی علی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عقدا سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ارومیه ای علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل تراکم حاصل شده از عملیات تراکم در خاک های ریزدانه در تحلیل برگشتی اهمیت به سزایی دارد. روش متداول در محاسبه درصد تراکم خاک، شیوه های معمول مانند روش مخروط ماسه، روش بالون لاستیکی و روش چگالی سنج هسته ای است. که به عنوان روشی مناسب جای گزین، شبکه عصبی آموزش دیده شده بر مبنای الگوهای تحلیل شده است. با روش های مذکور محاسبه تراکم، علاوه بر این که به دقت مورد نیاز در روش های مرسوم می رسد، سادگی و سهولت استفاده از آن از سایر روش ها بیش تر بوده و سرعت محاسبه آن نیز بیش تر است. در این تحقیق مدلی مبتنی بر شبکه عصبی چندلایه پرسپترون برای پیش بینی رفتار تراکمی خاک های ریزدانه در سد مخزنی سرابی در حین اجرا، و متراکم کردن لایه های خاک ارائه شد. متغیرهای ورودی شامل ۴ پارامتر ژئوتکنیکی رطوبت بهینه، درصد عبوری از الک ۲۰۰، حد روانی و حد خمیری و ۴ پارامتر اجرایی تعداد دفعات عبور غلتک، ضخامت لایه، رطوبت خاک در محل و دانسیته حاصل شده در محل، در نظر گرفته شد. این مدل که مبتنی بر شبکه عصبی چند لایه با روی کرد پس انتشار خطا ارائه شده، قادر است بدون داشتن حداکثر دانسیته آزمایشگاه که از ملزومات حتمی محاسبه درصد تراکم در حالت معمولی است، با استفاده از دیگر پارامترهای ژئوتکنیکی و اجرایی (۸ مورد اشاره شده) درصد تراکم و بالطبع حداکثر وزن مخصوص آزمایشگاه را با تقریب نزدیک به ۱۰۰ درصد محاسبه کند.