مقاله پیش بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طی فرآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طی فرآوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله ابعاد محوری
مقاله خواص هندسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت خواص فیزیکی مغز پسته در فرآیندهای انتقال، خشک کردن، فرآوری، جداسازی، درجه بندی و ذخیره این محصول ارزشمند نقش اساسی ایفاء می کند. در این مطالعه، خواص فیزیکی پسته توسط مدل های مختلف شبکه عصبی شبیه سازی گردید. مدل های مختلف شبکه عصبی همراه با تابع های آستانه مختلف در پیش بینی مقادیر مساحت سطح، حجم، جرم و دانسیته ذره پسته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، نشان داد که که مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی با تابع آستانه پایه شعاعی عادی بهترین نتیجه را در پیش بینی مقادیر مساحت سطح، حجم، جرم و دانسیته ذره پسته داشته به طوری که این شبکه توانست به ترتیب مقادیر مساحت سطح، حجم، جرم و دانسیته ذره پسته را با ضرایب تبیین ۰٫۹۸۲، ۰٫۹۸۲، ۰٫۹۹۲ و ۰٫۹۶۲ پیش بینی نماید. علاوه بر این، در این پژوهش، مساحت سطح، حجم، جرم و دانسیته ذره پسته از طریق معادلات رگرسیونی برازش داده شد. نتایج، نشان داد روش رگرسیونی خطی توانست مقادیر مساحت سطح، حجم، جرم و دانسیته ذره پسته به ترتیب با ضرایب تبیین ۰٫۹۳۱، ۰٫۸۹۷، ۰٫۹۸۵ و ۰٫۹۴۴ پیش بینی نماید. به طوری نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی توانایی بالایی در پیش بینی خواص فیزیکی پسته نسبت به روش رگرسیون خطی داشته است.