مقاله پیش بینی خواص ترمودینامیکی محلول های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی خواص ترمودینامیکی محلول های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص ترمودینامیکی
مقاله قند
مقاله محلول
مقاله مدل ترمودینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانباشی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: پازوکی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خواص ترمودینامیکی محلول های آبی حاوی ترکیبات قندی در صنایع مختلفی همچون تهیه مواد غذایی، صنایع نگه داری مواد غذایی و غیره کاربردهای مهمی دارد. به همین دلیل ارائه روشی مناسب برای پیش بینی و محاسبه این خواص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش خواص ترمودینامیکی محلول های حاوی قندهایی که دارای کاربردهای مهمی در صنایع غذایی هستند نظیر گلوکز، ساکاروز، فروکتوز، مالتوز، مانوز، مالتوتریوز، زایلوز و گالاکتوز به کمک یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته بر پایه انرژی آزاد گیبس بررسی شده است.
یافته ها: خواصی نظیر فعالیت آب در محلول های قندی، حلالیت قند در محلول های آبی، دانسیته، فشار بخار و همچنین دمای جوش محلول های آبی حاوی قند به کمک مدل ترمودینامیکی که توسط پازوکی و همکاران پیشنهاد شده بود در کار حاضر محاسبه گردید.
نتیجه گیری: با توجه به تعداد داده های تجربی مورد استفاده در این تحقیق برای تطبیق و پیش بینی خواص ترموفیزیکی محلول های قندی می توان نتیجه گرفت مدل حاضر دارای دقت بسیار بالایی برای پیش بینی حلالیت مواد قندی در آب و دانسیته محلول های قندی می باشد. با مقایسه نتایج به دست آمده برای مدل پیشنهاد شده و مدل UNIQUAC می توان دریافت دقت مدل ارائه شده بیشتر از مدل UNIQUAC می باشد.