مقاله پیش بینی تغییرات کاربری/پوشش اراضی با مدل CA مارکوف (مطالعه موردی: رودخانه آقبلاغ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی تغییرات کاربری/پوشش اراضی با مدل CA مارکوف (مطالعه موردی: رودخانه آقبلاغ)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش تغییرات
مقاله شبیه سازی
مقاله مدل CA مارکوف
مقاله عملیات تلفیق
مقاله رودخانه آقبلاغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی و مدل سازی تغییرات آینده پوشش در اراضی حاشیه رودخانه آقبلاغ با طول ۶۵ کیلومتر انجام گردید. نقشه کاربری و پوشش با استفاده از داده های عکس های هوایی (۱۳۳۵، ۱۳۴۸ و ۱۳۷۷) و تصاویر ماهواره ای (۱۳۸۵) تهیه گردید. سپس اراضی حاشیه رودخانه، حاشیه مرطوب و کاربری های کشاورزی حاشیه رودخانه و اراضی عاری از پوشش گیاهی اطراف آن ترسیم و نقشه های پوشش اراضی برای سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۸، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۵ تهیه گردید. از روش تلفیق (Cross) میزان توانایی مدل تست شد و صحت نقشه های تولیدی با استفاده از شاخص کاپا تعیین گردید. با استفاده از مدل CA-Markov، وضعیت کلاس های زمین برای ۱۰ سال آینده (سال ۱۳۹۵) پیش بینی شد. نتایج حاصل از ماتریس پیش بینی تغییرات بر مبنای نقشه سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۵ نشان داد که احتمال می رود در فاصله زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، ۶۰ درصد حاشیه مرطوب، ۲۶٫۶ درصد رودخانه، ۵۸٫۸ درصد زمین های لخت و ۹۸٫۱ درصد از اراضی کشاورزی بدون تغییر باقی بمانند. به بیانی دیگر، کاربری کشاورزی پایداری زیاد و رودخانه پایداری کمی خواهد داشت.