مقاله پیش بینی تغییرات عمق آبشستگی در اطراف گوشواره پلها (Abutmebt) با استفاده از سامانه منطق فازی – عصبی (ANFIS) و شبکه های عصبی (ANNs) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی تغییرات عمق آبشستگی در اطراف گوشواره پلها (Abutmebt) با استفاده از سامانه منطق فازی – عصبی (ANFIS) و شبکه های عصبی (ANNs)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگی گوشواره ها
مقاله سامانه منطق فازی – عصبی
مقاله شبکه های عصبی
مقاله گوشواره کوتاه و متوسط
مقاله زمان آبشستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دلیل پیچیده بودن الگوی سه بعدی جریان در اطراف گوشواره پل ها، برآورد دقیق تغییرات عمق آبشستگی نسبت به زمان دشوار، و در برخی موارد غیر ممکن می باشد. در این تحقیق، ابتدا تغییرات عمق آبشستگی در اطراف گوشواره ها به صورت آزمایشگاهی تحت شرایط آب زلال مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از نتایج حاصل از سه روش، وایازی غیر خطی (NLR)، شبکه های عصبی (ANN) و سامانه منطق فازی-عصبی (ANFIS)، تغییرات آبشستگی در اطراف این سازه ها پیش بینی شده است. هر چند رابطه وایازی بدست آمده، نتایج بهتری را نسبت به روابط پیشین ارائه می کند (R2=0.957, RMSE=0.049 and MAE=0.035)، اما سامانه منطق فازی – عصبی دارای دقت بالاتری نسبت به رابطه وایازی ارائه شده و هم چنین روابط پیشین می باشد (R2=0.961, RMSE=0.041 and MAE=0.025). نتایج حاصله از فراسنج های آماری نشان می دهد که، هر دو روش ANN و ANFIS می توانند به عنوان روش های قدرتمندی در پیش بینی عمق آبشستگی مورد استفاده قرار گیرند.