مقاله پیش بینی تحلیلی کرنش ها و تنش های حدی در هیدروفرمینگ لوله های آلومینیومی ناهمسانگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی تحلیلی کرنش ها و تنش های حدی در هیدروفرمینگ لوله های آلومینیومی ناهمسانگرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروفرمینگ لوله
مقاله لوله آلومینیومی
مقاله ناپایداری پلاستیک
مقاله ناهمسانگردی
مقاله حد شکل دهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی نایینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقت غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمی عضدی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحنی حد شکل دهی نشان دهنده مقدار شکل پذیری ورق های فلزی در حالت های مختلف بارگذاری قبل از رسیدن به نقطه گلویی شدن است. در این مقاله، کاربرد معیارهای ناپایداری پلاستیک برای پیش بینی گلویی شدن و همچنین منحنی حد شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ناپایداری پلاستیک مختلف همراه با معیار تسلیم ناهمسانگرد درجه ۲ بارلات به کار گرفته شده و در نسبت کرنش متفاوت، کرنش های حدی محاسبه و در مرحله بعد کرنش های حدی به تنش های حدی تبدیل شده اند. برای بررسی صحت نتایج تحلیلی، یک دستگاه بالج آزاد با قابلیت اعمال تغذیه محوری ساخته شده است. لوله ها تحت مسیرهای بارگذاری مختلفی قرار گرفتند و شرایط کرنشی متفاوت برای به دست آوردن منحنی حد شکل دهی ایجاد شد. منحنی های حد شکل دهی به دست آمده به وسیله معیارهای ناپایداری پلاستیک با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج نشان داد که معیار ناپایداری سویفت برای لوله ها بهترین پیش بینی را برای منحنی حد شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله دارد.