مقاله پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایستگاه سینوپتیک ارومیه
مقاله پیش بینی
مقاله تبخیر-تعرق پتانسیل
مقاله سری زمانی
مقاله AR ،ARMA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادطلاتپه نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش جواد
جناب آقای / سرکار خانم: منتصری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبخیر- تعرق پتانسیل یکی ازمهمترین و موثرترین مولفه ها در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و مدیریت منابع آب می باشد. یکی از روشهای تخمین تبخیر- تعرق استفاده از سری های زمانی است. در این تحقیق، کاربرد سری های زمانی مختلف همچون AR و ARMA در پیش بینی ماهانه تبخیر- تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این فرایند تبخیر- تعرق پتانسیل ماهانه از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ محاسبه شده و ۳۵ سال داده اولیه برای واسنجی مدل و ۵ سال داده آخر برای صحت سنجی آن مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب بهترین مدل، با استفاده از آن، مقادیر تبخیر-تعرق پتانسیل برای ۵ سال آینده پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی AR(11) دارای نتایج بهتری در مقایسه با دیگر مدل ها بوده و روند تغییرات سری زمانی AR(11)خطای کمتری داشت. مقادیر R2 و RMSE در مدل AR(11) به ترتیب ۰٫۹۶ و ۱٫۸۵ میلیمتر در ماه بدست آمد.