مقاله پیش بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده خرید و نگهداری سهام
مقاله صورت های مالی
مقاله تحلیل بنیادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی اهمیت متغیرهای اساسی صورت های مالی در پیش بینی بازده سهام به وسیله استراتژی تحلیل بنیادی است. یازده علامت بنیادی بر اساس توانایی شان در پیش بینی بازده شامل موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری ها، حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی ها، تغییرات بازده دارایی ها، جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی، تغییرات اهرم مالی، تغییرات نقدینگی و تغییرات گردش دارایی ها در محاسبه نمره بنیادی شرکت ها منظور شده است و شرکت ها با توجه به نمره بنیادی به دو پرتفوی با نمره بالا و پایین تقسیم می شوند و بازده آن ها از ابتدای ماه پنجم سال بعد تا ۱۵ ماه بعد از آن محاسبه شده است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۸ – ۱۳۸۹ هستند. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد نمره بنیادی رابطه مثبت و معناداری در سطح ۱ درصد با بازده سهام دارد. متغییرهای موجودی کالا و تغییرات گردش دارایی ها رابطه مثبت معنادار و سرمایه گذاری ها دارای رابطه منفی معنادار در سطح ۱ درصد با بازده بودند. آزمون تی – استیودنت نیز نشان داد، میانگین بازده پرتفوی با نمره بنیادی بالا (۴۹٫۲۶ درصد)، بزرگ تر از پرتفوی با نمره بنیادی پایین (۲۵٫۵۷) است و در نتیجه با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی، می توان بازده مثبتی به دست آورد.